, Закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні

Верховна Рада 20 вересня прийняла Закон (проект № 1059) щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні .

Передбачені наступні зміни (з урахуванням правок Комітету).

У сфері захисту прав акціонерів

 • – відповідальність осіб із зацікавленістю та посадових осіб АТ за збитки, завдані правовою угодою з зацікавленістю, укладеної на неринкових умовах, згода на вчинення якої було надано мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;
 • – розширюється перелік правових угод із зацікавленістю;
 • вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства виключно загальними зборами акціонерів;
 • обов’язкове пропозицію викупу акціонерами, які набувають 50 % акцій товариства;
 • – розширення переліку правочинів, які вважаються правовими угодами із зацікавленістю.

У сфері правосуддя

 • – витребування господарським судом групи однотипних доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребуваного документа);
 • – впровадження стандарту доказування “більшої достовірності” в господарських справах.

Зміни до ГПК

 • – обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має серйозних підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв’язку з примусом;
 • обвинувальний вирок або постанову про адміністративну відповідальність є обов’язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності винного лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) і чи вчинені вони цією особою;
 • – обставини, встановлені рішенням третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу, виправдувальним вироком, постановою про закриття кримінального провадження і звільнення від відповідальності, підлягають доказуванню у загальному порядку при розгляді справи господарським судом;
 • достовірними є докази, створені (отримані) при відсутності впливу, спрямованого на формування помилкового уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань

 • – зобов’язання може бути забезпечено переданням кредитору в довірчу власність майна – об’єкта забезпечення;
 • – кредитор виступає в якості власника майна (на відміну від застави) і може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;
 • Дізнатися, не реалізована ваша нерухомість кредитором, можна за допомогою сервісу SMS-Маяк. Вчасно отримавши інформацію, реєстраційні дії можна оскаржити.
 • – об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому відкриття справи про банкрутство не зможе перешкодити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);
 • – статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження і уникнути виконання зобов’язання.

У сфері будівництва скасовується сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

У сфері договорів застави земельних ділянок скасовується експертна грошова оцінка земельних ділянок приватної власності, які передаються в заставу.