, Закон про анбандлинге

Нардепи підтримали ініціативу по виконанню зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі по Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію.

Відповідний Закон (проект № 2239-1) “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу” був прийнятий у другому читанні і в цілому на вечірньому засіданні ВР 31 жовтня.

Законом вносяться зміни в законодавчі акти для реалізації вимоги відділення і незалежність оператора ГТС за моделлю ISO згідно з Законом “Про ринок природного газу”, а також вимог про відокремлення й незалежності оператора системи передачі електроенергії згідно з зазначеним Законом та Третього Енергетичного Пакета ЄС.

До другого читання було подано ряд правок, серед яких акцентовано увагу на правці 43, в якій мова йде про те, що оператором газотранспортної системи, що перебуває у державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником 100 % корпоративних прав якої є держава або суб’єкт господарювання, 100 % корпоративних прав якої належать державі.

Заборонені:

приватизація оператора газотранспортної системи повністю або частково і вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій та часток у статутному капіталі оператора газотранспортної системи або суб’єкта господарювання, що володіє корпоративними правами такого оператора газотранспортної системи, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, крім випадків, коли таке відчуження здійснюється на користь суб’єкта господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава або суб’єкт господарювання, 100 % корпоративних прав якої належать державі;

приватизація основних фондів повністю або частково, що є об’єктами державної власності і використовуваних оператором газотранспортної системи в процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких основних фондів;

відчуження будь-яким способом, передача, купівля, продаж основних фондів повністю або частково, що є об’єктами державної власності і використовуваних оператором газотранспортної системи в процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, в концесію, оренду, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, крім випадків, коли така передача здійснюється уповноваженому суб’єкту управління об’єктами державної власності або суб’єкта господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава або суб’єкт господарювання, 100 % корпоративних прав якої належать державі.

Передбачені наступні зміни:

у ГК України:

– усунення опосередкованого контролю над оператором ГТС або оператора системи передачі електроенергії з боку Уряду шляхом виключення вимоги про затвердження КМУ фінансового плану;

– надання Кабміну або відповідному уповноваженому суб’єкту управління майном можливості передати об’єкти державної власності (ГТС) або системи передачі в господарське відання оператору ГТС або оператора системи передачі електроенергії;

– визначення обсягу прав і обов’язків по моделі ISO власника майна, переданого оператору ГТС на праві господарського ведення, у частині щодо його контролю, використання та збереження відповідно до вимог Закону “Про ринок природного газу”;

– надання можливості новому оператору ГТС або оператора системи передачі електроенергії використовувати державне майно на підставі права господарського відання незалежно від подальших змін його структури управління, зокрема у зв’язку із залученням іноземного партнера;

у ЗК України:

– передбачення можливості надання на праві постійного користування земельних ділянок новому оператору ГТС;

– забезпечення одночасного переходу речових прав на об’єкти ГТС (на праві господарського ведення) до нового оператора ГТС і припинення права АТ “Укртрансгаз” постійного користування на ділянки під такими об’єктами;

у Законі “Про трубопровідний транспорт” – усунення термінологічної неузгодженості для виключення можливості відчуження основних фондів АТ “Укртрансгаз”, які не є об’єктами державної власності, але будуть використовуватися в процесі провадження діяльності з транспортування природного газу;

в Законі “Про управління об’єктами державної власності” – внесення змін для забезпечення обсягу прав оператора ГТС, який необхідний при сертифікації за вибраної моделі ISO для цілей успішної сертифікації;

у Законі “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” – внесення змін для встановлення терміну, протягом якого новий оператор повинен отримати відповідну ліцензію з урахуванням практики і законодавчих вимог щодо попередніх. Зміни дозволять новому оператору ГТС надавати послуги з транспортування природного газу і мати статус ліцензіата до проходження власної процедури ліцензування. Аналогічні зміни в Законі “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

в Законі “Про Кабінет Міністрів України” – внесення змін до статті з метою усунення проблемних питань для проходження успішної сертифікації про наявність повноважень Прем’єр-міністра або Кабінету Міністрів впливати на прийняття рішень міністерствами в процесі управління корпоративними правами держави в оператора ГТС або оператора системи передачі електроенергії і відповідно одночасно здійснювати опосередкований контроль над виробниками/постачальниками електричної енергії або природного газу;

у Законі “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг” – внесення змін з метою виконання вимог про обов’язки власника ГТС за моделлю відділення ISO.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.