, Закон про перезавантаження держслужби

Верховна Рада на ранковому засіданні 19 вересня ухвалила Закон (законопроект № 1066) про перезавантаження влади.

Закон набере чинності з дня, наступного за опублікуванням, крім положень щодо контракту про проходження державної служби (та деяких інших), які набудуть чинності з 1 січня 2020 року. З цієї ж дати Кабмін буде визначати розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів.

До 31 грудня 2021 року керівники державної служби в межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати держслужбовцям додаткові стимулюючі виплати.

Посади державної служби у державних органах поділяються на категорії і підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, рівня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей.

У Законі про державну службу вводиться контрактна форма проходження державної служби. “Контрактні” посади визначить суб’єкт призначення або керівника державної служби до проведення конкурсу. Контракт може передбачати дистанційну роботу (поза приміщення державного органу), в тому числі з віддаленим доступом.

Визначено підстави припинення контракту.

Тимчасово вводиться спрощена процедура звільнення держслужбовців категорії А (керівники центральних органів виконавчої влади).

Наказ (розпорядження) про звільнення держслужбовця при ліквідації, реорганізації держоргану, скорочення штату, негативних оцінках, дисциплінарний проступок може бути виданий суб’єктом призначення або керівником держслужби в період тимчасової непрацездатності службовця або його відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасової непрацездатності, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Разом з тим, контракт можуть пролонгувати за угодою сторін на той самий строк шляхом підписання відповідних змін.

Спеціальні вимоги до кандидатів у держслужбовці також можуть визначатися суб’єктом призначення в контракті, але порядок визначить Кабмін. Уряд затвердить і типові контракти про проходження державної служби.

Випробування встановлюється терміном від трьох до шести місяців.

Оголошення про проведення конкурсу публікується на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також на веб-сайті державного органу, в якому оголошено конкурс.