, За несплату внесків адвоката на час позбавлять практики

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду підтвердив правомірність зупинення права на заняття адвокатською діяльністю за систематичну несплату адвокатського внеску, незважаючи не неврегулювання в профільному Законі терміна “триваючі правопорушення”.

Відповідну постанову було винесено 9 серпня по справі № 1540/4358/18. З його повним текстом можна ознайомитися, замовивши тестовий доступ до системи аналізу судових рішень Verdictum. Також функціонал Verdictum дозволяє систематизувати весь масив судових рішень з теми, що цікавить вас.

Суд погодився з КДКА (пославшись на Закон про адвокатуру): несплата адвокатом внесків більше 3 місяців, вважається грубим порушенням Правил адвокатської етики, затверджених рішенням органу адвокатського самоврядування. Невиконання рішень САУ є дисциплінарним проступком, за вчинення якого право на заняття адвокатською діяльністю може бути припинена на термін від одного місяця до одного року.

В даному справі за несплату внеску протягом 5 років адвокатська діяльність була припинена на 6 місяців.

Разом з тим суд зазначив, що згідно з Положенням про порядок прийняття і розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доведення провини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на ініціатора дисциплінарного провадження. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Колегія суддів не приймає доводи касаційної скарги з приводу того, що термін притягнення до відповідальності минув, на тій підставі що факт правопорушення слід відраховувати з моменту виникнення обов’язку із сплати щорічного внеску на реалізацію діяльності органів адвокатського самоврядування, а Закон “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” не містить визначення поняття “триваючі правопорушення”.

Суд погодився, що в Законі не визначено поняття “триваючі правопорушення”. Разом з тим, триваючими визначаються правопорушення, які почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винуватець або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує її неповною чи неналежним чином. Відсутність в Законі про адвокатуру поняття “триваюче правопорушення” не може бути підставою для звільнення від відповідальності.