, Все про аліменти: як розрахувати, як стягнути, як припинити виплати

Загальні положення

Відповідно до Сімейного кодексу батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобто 18 років.

Також існує обов’язок батьків сплачувати аліменти на повнолітнього дитини до досягнення нею 23 років за умови, якщо той вимагає матеріальної допомоги або продовжує навчання, а батьки мають можливість надати таку допомогу.

Розмір аліментів повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Розмір аліментних зобов’язань батьки можуть визначити добровільно. В іншому випадку аліменти можна стягнути через суд.

Звернення до суду

Якщо згоди не досягли, аліменти на дитину в Україні стягуються судом. Для цього той з батьків, з ким проживає дитина подає позовну заяву до суду. Позов про стягнення аліментів до батька або матері може подати сам студент, який продовжує навчання. Разом із заявою надаються:

 • – копія свідоцтва про шлюб батьків (копія свідоцтва про розірвання шлюбу);
 • – копія свідоцтва про народження дитини;
 • – докази про наявність доходів у відповідача;
 • – документ, що підтверджує спільне проживання разом з дитиною;
 • – копія паспорта та ІПН позивача.

Судовий збір в такому випадку сплачувати не потрібно. Всі витрати стягуються з відповідача.

Встановлена ​​судом сума грошових виплат може бути змінена при необхідності. Це питання врегульоване нормами Сімейного кодексу і Законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом удосконалення порядку стягнення аліментів”. Змінити розмір аліментів можна лише по вагомою причини, зокрема, в разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них і в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом.

Які обставини враховує суд при визначенні розміру аліментів

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

 • – стан здоров’я та матеріальне становище дитини і платника;
 • – наявність у платника інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків;
 • – наявність на праві власності, володіння та / або користування у платника аліментів майна і майнових прав, в тому числі рухомого і нерухомого майна, грошових коштів, прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 • – доведені стягувачем витрати платника, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 20070 грн (десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи), якщо платником аліментів не доведений джерело походження коштів;
 • – інші обставини, що мають істотне значення.

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів, якщо останній має необгрунтовані його заробітком витрати і не підтвердило джерело походження коштів для їх оплати.

З яких доходів стягуються аліменти

Стягнення аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткових винагород як на основній роботі, так і на роботі за сумісництвом (перелік встановив Кабмін, однак він не є вичерпним). Аліменти можуть стягуватися зі стипендії; пенсії; допомоги по державному соціальному страхуванню, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також допомоги по безробіттю і так далі.

З яких доходів аліменти не стягуються

Постановою Кабміну визначено перелік видів доходу, з яких аліменти не стягуються:

 • – вихідної допомоги при звільненні та сум неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
 • – компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа отримує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 • – допомоги на лікування;
 • – допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • – матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 • – одноразової допомоги при народженні дитини;
 • – державної допомоги на поховання;
 • – допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • – допомоги на дітей, які перебувають під опікою;
 • – допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми;
 • – соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
 • – державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, а також надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю, що передбачено Законом “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;
 • – допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
 • – тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину та інші.

Як платити аліменти

Аліменти можуть сплачуватися:

 • – в частині від доходу матері, батька;
 • – у твердій грошовій сумі.

Розмір аліментів не може бути меншим половини прожиткового мінімуму, визначеного для дітей відповідної вікової категорії.

З 1 липня 2019 року до 30 листопада 2019 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1699 грн., Для дітей у віці від 6 до 18 років – 2118 грн., Для осіб від 18 до 23 років – 2007 грн.

Таким чином, для дітей у віці до 6 років мінімальний розмір аліментів дорівнює 849,5 грн. (50% від прожиткового мінімуму). Для дітей у віці від 6 до 18 років мінімум – 1059 грн.

Коли батьки не зобов’язані утримувати дитину

Суд може звільнити батьків від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і задовольняє повністю її потреби.

Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Чи можна стягнути аліменти за минулий час

Аліменти можуть стягуватися за виконавчим листом за минулий час, але не більше ніж за десять років, що передують пред’явленню виконавчого листа.

Якщо за виконавчим листом аліменти не стягувалися у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Які наслідки прострочення сплати аліментів

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100% заборгованості.

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

Чи можна перестати платити аліменти

коментар експерта

Як зазначила суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду Ірина Дундарь, існує законодавчо врегульована можливість припинення сплати аліментів на дитину у зв’язку з набуттям нею права власності на нерухоме майно.

Той з батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру , земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, він бере участь в укладенні договору.

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/7/17/187731.htm