, Затверджено концепцію зменшення промислового забруднення

Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення.

Відповідне розпорядження № 402-р було прийнято на урядовому засіданні 22 травня.

Метою Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення є створення передумов для ефективного запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення та виконання міжнародних зобов’язань України (імплементація Директиви 2010/75 / ЄС).

В процесі реалізації Концепції очікується вдосконалити дозвільні процедури у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечити впровадження великими підприємствами-забруднювачами кращих доступних технологій і методів управління. Також Концепція спрямована на зміцнення інституційної спроможності, вдосконалення системи нагляду і контролю за дотриманням підприємствами вимог природоохоронного законодавства.

Реалізація Концепції здійснюватиметься протягом трьох етапів.

Перший етап (2019 – 2021 роки): передбачено розробити і прийняти закон про інтегрований запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення, який буде визначати сферу регулювання і правові підстави видачі / переоформлення / анулювання інтегрованих, уніфікованих дозволів та реєстрації шляхом подання декларації для малих суб’єктів господарювання . Також заплановано розробити і вести реєстр (перелік) установок, експлуатація яких потребує отримання інтегрованого дозволу. Мінприроди має розробити та затвердити порядок отримання таких дозволів.

Другий етап (2022 – 2024 роки): передбачено створити структурний підрозділ Мінприроди, яке буде забезпечувати підготовку матеріалів для видачі інтегрованого дозволу; впровадити пілотні проекти з видачі інтегрованих дозволів для суб’єктів господарювання.

Третій етап (2025 – 2028 роки): продовження впровадження програм підвищення кваліфікації персоналу; удосконалення нормативно-правової бази в сфері промислового забруднення.

Заплановано змінити підходи до видачі документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі через оптимізацію процедур видачі, застосування принципу “єдиного вікна” і об’єднання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне водокористування, на здійснення операцій в сфері поводження з відходами в один консолідований документ – інтегроване або уніфіковане дозвіл.

Відповідно до розпорядження Мінприроди має розробити і подати в Кабмін план заходів щодо реалізації Концепції в тримісячний термін. Впровадження Концепції буде здійснюватися до 2028 року.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/6/13/186968.htm