Ми пропонуємо юридичний аудит

(Due Diligence)
  • правовий аналіз документації, діяльності підприємства (компанії), операцій, які ним здійснюються, з метою встановлення їх відповідності законодавству і аналіз основних ризиків, пов’язаних з придбанням, злиттям, поглинанням, розділом, реорганізацією або ліквідацією підприємства (компанії);
  • аналіз фінансово-господарського стану підприємства, розробка оптимальної схеми фінансування угоди;
  • залучення фахівців сфери бухобліку для аудиторської перевірки правильності проведення бухгалтерського і податкового обліку в організації та  складення аудиторського висновку;
  • юридична експертиза наданих продавцем установчих документів, які підтверджують права на активи;
  • складення висновку про правильність оформлення документів, про наявність юридичних ризиків втрати майна, підстав для пред’явлення позовів третіми особами та інших потенційних юридичних проблем;
  • пропозиції щодо усунення виявлених проблем.

Перелік послуг не є вичерпним