Трудове право

  • надання консультацій з питань трудового законодавства України;
  • розробка і реєстрація колективного договору підприємства;
  • розробка трудових контрактів і договорів, складення локальних правових актів підприємства (положень, наказів, розпоряджень, посадових інструкцій тощо);
  • юридичний супровід процедури звільнення та скорочення штату;
  • юридичний аналіз трудових спорів (звільнення, переведення, прийняття на роботу, компенсація збитку, завданого робітником, компенсація за вимушений прогул, компенсація збитку, завданого внаслідок нещасного випадку на виробництві тощо), надання консультацій про можливу відповідальність роботодавця;
  • представництво інтересів клієнта при вирішенні трудових спорів у досудовому або судовому порядку.