Корпоративне право

це сукупність юридичних норм, які регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльності, а також порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб.
  • надання консультацій з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні;
  • розробка проектів установчих документів, положень про органи управління, проектів рішень органів управління;
  • правовий аналіз існуючих положень і документів, рекомендації щодо їх вдосконалення та приведення до відповідності діючому законодавству;
  • підготовка скликання і проведення загальних зборів учасників та інших органів управління товариства, підготовка протоколів загальних зборів учасників, представництво інтересів учасників на загальних зборах;
  • розробка схем і механізмів оптимального корпоративного управління;
  • юридичний аналіз угод купівлі-продажу корпоративних прав;
  • надання консультацій і представництво інтересів клієнтів під час вирішення корпоративних спорів;
  • представництво інтересів клієнтів у корпоративних суперечках у судах.

Перелік послуг не є вичерпним.