Цивільне право

  • письмові та усні консультації адвоката по цивільному праву;
  • юридичний супровід укладання і виконання цивільних договорів, розробка проектів договорів, переддоговірна експертиза юридичних документів;
  • надання консультацій щодо застосування засобів забезпечення виконання договірних зобов’язань;
  • юридичний супровід процедури нотаріального посвідчення і державної реєстрації відповідних договорів;
  • правовий аналіз укладених договорів і проектів договорів, зокрема, здійснення перевірки договору щодо відповідності його умов вимогам діючого законодавства, роз’яснення правового сенсу умов договору, виявлення і роз’яснення умов договору, які обмежують або порушують права клієнта або можуть викликати негативні наслідки для нього;
  • підготовка претензій, позовних заяв, скарг, інших документів процесуального характеру;
  • представництво інтересів клієнтів у клієнтів у місцевому суді, апеляційній та касаційній інстанціях у справах про стягненню заборгованості, штрафних санкцій за невиконання/порушення договору, про визнання права власності на будівлі, самовільні споруди, про відмову в державній реєстрації права та угод з нерухомим майном, про стягнення шкоди; про встановлення юридичних фактів; про визнання правочинів недійсними; справах що стосуються захисту прав споживачів, справах про  повернення пенсійного збору при купівлі продажу квартири  вперше та інших;
  • ведення цивільних справ на стадії виконавчого провадження.