, Нацбанк має намір посилити захист прав користувачів платіжних карт

Нацбанк має намір посилити захист прав користувачів платіжних карт. З цією метою регулятор розробив і пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Проект). Зокрема, мова йде про внесення змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 5 листопада 2014 року № 705.

Для цього запропоновано встановити такі додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які їм не здійснювалися:

  • – банк-емітент повинен після отримання відповідного повідомлення від користувача відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійсненням цього перекладу, що не пізніше наступного робочого дня (крім випадку, коли у банку є підстави вважати дії користувача неправомірними, про що повідомлено правоохоронні органи);
  • – користувач несе всі збитки, пов’язані з перекладами, які їм оскаржуються, якщо банком доведено, що дії або бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІН або іншу інформацію, яка дає можливість ініціювати платіжні операції;
  • – банк-емітент має право не повертати користувачеві на його рахунок суму коштів в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо переклад, який оскаржується користувачем , був здійснений з використанням втраченої / викраденої або неправомірний використаної платіжної картки та / або її реквізитів, в той же час користувач повідомив банк про її втрату / викрадення або неправомірне використання реквізитів тільки після пров дення такого перекладу.

Крім того, регулятор планує осучаснити порядок здійснення емісії електронних платіжних засобів і операцій з їх використанням відповідно до міжнародної практики здійснення розрахунків, зокрема:

  • – зобов’язати банк в договорі з клієнтом визначати порядок видачі та передачі електронного платіжного засобу користувачеві;
  • – дати права агентам банку здійснювати ідентифікацію / верифікацію користувача і передавати користувачеві платіжну карту;
  • – передбачити права фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну карту;
  • – дати довіреній особі клієнта право отримувати платіжну карту, але без права користуватися нею.

Зауваження та пропозиції до проекту Нацбанк приймає до 17 червня 2019 року по поштовому і електронну адресу.

Поштова адреса: 01601, г. Киев, ул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

Електронна адреса: 22SPRA @ U1H0, press@bank.gov.ua.

Регулятор нагадав, що користувачам платіжних карток жодним чином не слід розголошувати реквізити платіжних карт (термін її дії, код CVС2 / CVV2, ПІН-код до карти) і персональні дані, а також логін / пароль для входу в веб-банкінг, одноразові паролі для проведення додаткової аутентифікації і т. п.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/5/21/186372.htm