, Розроблено правила надання послуги з постачання теплової енергії

Мінрегіон пропонує для обговорення проект Правил надання послуги з постачання теплової енергії та проекти типових договорів на постачання теплової енергії різних категорій споживачів. Відповідний проект постанови Кабміну оприлюднено на сайті Міністерства.

Правила визначають вимоги до якості послуги з постачання теплової енергії, одиниці вимірювання спожитої теплової енергії та порядок оплати послуги.

Послуги будуть надаватися виключно на договірних засадах. Договори укладаються відповідно до типових договорів про надання послуги.

Передбачається висновок як колективних так і індивідуальних договорів.

Колективний договір може бути укладений за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, що забезпечують загальний облік споживання послуги в будинку.

Обов’язок щодо забезпечення готовності до надання послуги внутрішньобудинкових систем покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено на управителя, виконавця за індивідуальним договором (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання) або іншу особу у відповідності з договором .

Відключення будинку від централізованого постачання теплової енергії здійснюється за рішенням співвласників багатоквартирного будинку в порядку, встановленому законодавством.

Не допускається примусове відділення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир і нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж в багатоквартирних будинках в разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир і нежитлових приміщень.

Виконавець періодично, не рідше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань лічильників в присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку зі споживачем.

Плата за тепло розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу та обсягу спожитої послуги, визначеного відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих в будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

Плата за індивідуальним договором (із здійсненням обслуговування і ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання) складається з: плати за послугу, плати за абонентське обслуговування, плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкової системи теплопостачання багатоквартирного будинку.

Абонплата і плата за обслуговування здійснюється щомісяця протягом року.

Оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, наступного за розрахунковим, якщо інший порядок та строки не визначені договором.

Споживач не звільняється від оплати послуги, яку він отримав до укладення відповідного договору або в разі самовільного відключення (відділення) об’єкта від мереж централізованого опалення (теплопостачання).

У разі несвоєчасної оплати послуг споживачеві нараховується пеня в розмірі, встановленому договором, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Пеня не нараховується при наявності заборгованості держави по призначеним населенню пільг та житлових субсидій та / або наявності у споживачів заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином

Виконавець комунальної послуги має право обмежити (припинити) надання послуг у разі непогашення в повному обсязі заборгованості протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/3/26/185042.htm