, Ратифіковані угоди про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування з Катаром

В “Голосі України” від 30 березня опубліковано закони про ратифікацію міжурядових угод з Катаром стосовно сприяння та взаємного захисту інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових податковим ухиленням стосовно податків на доходи (з Протоколом).

Захисту інвестицій

У разі допуску інвестиції на свою територію, відповідно до свого законодавства, надаються дозволи у зв’язку з такими інвестиціями, а також у зв’язку з дотриманням ліцензійних угод і контрактів про технічну, комерційної або адміністративну допомогу. Кожна Договірна Сторона, відповідно до свого законодавства, в разі необхідності, буде прагнути видати необхідні дозволи, стосовно діяльності консультантів та інших кваліфікованих осіб з іноземним громадянством. Інвестицій, здійснених інвесторами будь-якої Договірної Сторони, в будь-який час надається справедливий і рівноправний режим, а також повний захист і безпеку на території іншої Договірної Сторони. Якщо суперечки не можуть бути врегульовані дружнім шляхом, протягом 6 місяців з дати передачі компетентному державному органу Договірної Сторони письмового звернення про врегулювання з інформацією щодо предмета спору, будь-яка сторона спору може передати на свій вибір врегулювання спору в:

  • a) відповідний суд приймає Договірної Сторони для прийняття рішення; або
  • b) Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок, створеного відповідно до Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами; або
  • c) Арбітражний Трибунал ad hoc.

Угода діє на початковий період в 10 років з пролонгацією дії на аналогічний період або періоди, якщо Договірна Сторона не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію Угоди принаймні за рік до дати припинення або закінчення початкового терміну дії.

Для уникнення подвійного оподаткування

Угода поширюється: в Україні – на податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств; в Катарі – на податки на доходи або прибуток. Угода поширюється також на будь-які ідентичні або значним чином подібні податки, які стягуються після дати підписання цієї Угоди, докладаючи до існуючих податків або замість них. Компетентні органи Договірних Держав повідомляють один одному про будь-які істотні зміни в податковому законодавстві.

Угода укладається на невизначений термін. Будь-яке Договірна Держава може припинити дію Угоди шляхом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення про свій намір припинити дію за 6 місяців до закінчення будь-якого календарного року, що настає після закінчення п’яти років з дати вступу в силу Угоди.

Закон № 2691 – VIII і Закон № 2690 – VIII вступлять в силу 10 квітня, а угоди – з дати отримання Договірними Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/4/2/185234.htm