, При оскарженні дій або бездіяльності суду судовий збір не сплачується

Касаційний цивільний суд Верховного Суду при розгляді справи № 465/6874/17 прийшов до висновку, що судовий збір не сплачується, якщо подається позовна заява про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду.

У листопаді 2017 року заявника звернувся до апеляційного суду з позовом про визнання дій, бездіяльності Сихівського районного суду м.Львова у справі № 464/8904/14-ц протиправними, посилаючись на те, що з 20 листопада 2015 року ним ніхто не почув рішення за вказаним справі.

Залишаючи апеляційну скаргу без руху, суд виходив, зокрема, з того, що позивачем не сплачено судовий збір в розмірі 320 грн.

У касаційній скарзі зазначено, що ухвала апеляційного суду не відповідало процесуальним законом, оскільки в ньому не були викладені обставини справи, не був викладений предмет позову, що не дало можливості заявнику виконати вимоги ухвали в частині сплати судового збору.

Верховний Суд прийшов до висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

За подачу в суд апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до такої скарги, якщо заявник прямо не звільнений законом від сплати судового збору, він сплачується в розмірі, передбаченому пп. 9 п. 1 частини другої ст. 4 Закону “Про судовий збір” в редакції, чинній на час подачі відповідної скарги.

Відповідно до п. 13 частини другої ст. 3 Закону “Про судовий збір” судовий збір не сплачується за подачу позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду.

Таким чином, апеляційний суд безпідставно поклав на обличчя обов’язок по сплаті судового збору та, відповідно, безпідставно визнав його апеляційну скаргу неподаним і повернув її.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/6/10/186864.htm