, Президент створив Комісію з питань правової реформи

Для здійснення в Україні правової реформи В. Зеленський утворив Комісію з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Відповідний Указ № 421/2019 Президент підписав 21 червня 2019 року.

Встановлено, що основним завданням Комісії з питань правової реформи є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

Пріоритетними напрямками роботи Комісії В. Зеленський визначив підготовку та подання Президентові пропозицій про внесення змін до Конституції і законів, спрямованих на забезпечення реалізації конституційних норм і принципів, а саме пріоритетності захисту фундаментальних прав і свобод людини і громадянина, подальший розвиток законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя. Також серед напрямків, які в пріоритеті, – удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, реформування органів правопорядку, а також створення умов для реінтеграції в єдину конституційну простір України тимчасово окупованих територій і населення, на них проживає.

Главі Адміністрації Президента України доручено внести проект Положення про Комісію з питань правової реформи і пропозиції про її персональний склад.

Цим же Указом Президент ліквідував Раду з питань судової реформи та Конституційну Комісію і визнав такими, що втратили чинність, відповідні укази.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/6/24/187159.htm