, Президент сформував комісію з відбору судді в ЄСПЛ і змінив вимоги до кандидатів

Президент утворив конкурсну комісію з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Відповідний Указ № 100/2019 був підписаний 4 квітня.

До складу комісії увійдуть (за згодою):

  • Довидас Віткаускас – керівник Проекту Європейського Союзу “Підтримка реформ щодо розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)”
  • КОРОТКИЙ Тимур Робертович – професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук
  • КУЗНЕЦОВА Наталія Семенівна – академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
  • Микієвич Михайло Миколайович – завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор
  • СИРОІД Тетяна Леонідівна – професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, доктор юридичних наук.

Крім того, змінено порядок проведення конкурсу кандидатів у судді ЄСПЛ.

Зокрема, змінено вимоги до кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Кандидат повинен мати високі моральні якості та українську вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра або спеціаліста, визнане в Україні іноземне вищу юридичну освіту і не менше 10 років стажу професійної діяльності в сфері права, і / або досвіду наукової або науково-педагогічної діяльності в цій сфері , і / або досвіду діяльності в галузі захисту прав людини та основоположних свобод. Також кандидат повинен знати обидві офіційні мови Ради Європи (англійська і французька), одним з яких вільно володіти.

Знижено граничний вік кандидатів – претендувати на посаду не може особа, яка досягла 65 років.

Для участі в конкурсі до комісії слід подати написану власноруч письмову заяву на ім’я голови і автобіографію, а також завірені в установленому порядку:

  • – копію паспорта громадянина України;
  • – копію диплома про повну вищу юридичну освіту;
  • – копію документа про присвоєння наукового ступеня або вченого звання;
  • – копію трудової книжки.

Можна подати додаткову інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукових публікаціях, рекомендаціях тощо), досвіду діяльності в галузі захисту прав людини та основоположних свобод.

Конкурсна комісія відкрито голосує за трьох кандидатів за результатами розгляду поданих документів, тестування та співбесіди. Сформований список з трьох кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України оголошується в день завершення конкурсу. Голова конкурсної комісії інформує про результати конкурсу Президента і забезпечує внесення списку до Ради Європи.

Термін повноважень Анни Юдківською як судді ЄСПЛ закінчується 14 червня 2019 року. Уряд України мав подати список з трьох кандидатів до 6 грудня 2018 року.

До складу ЄСПЛ входить по одному судді від кожного з 47 держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основних свобод. Судді п’яти секцій формують палати (по сім суддів у кожній), а також засідають в форматі Палати (17 суддів). Євросуд обирає двох заступників голови, кожен з яких одночасно є головою відповідної секції. Суддів обирають делегати Парламентської Асамблеї Ради Європи.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/4/5/185333.htm