, Закон про попереднє розкриття всіх прихованих комісій по кредитах

З 19 січня 2020 року вводиться в дію (за винятком низки положень) Закон № 122-IX “ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”.

Змінено порядок надання фінансових послуг, зокрема, споживчих кредитів, і їх реклами; за порушення правил введена адміністративна відповідальність.

У Законі “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” встановлено заборону штрафувати споживача за дострокове розірвання кредитного договору або за дострокове виконання умов договору, предметом якого є надання фінансової послуги.

Споживачі зможуть поскаржитися регулятору фінансових послуг на наявність у договорах умов, які обмежують права споживачів фінансових послуг. У таких випадках на посадові особи банків, кредитних посередників, ФОП накладається адміністративне стягнення.

За порушення прав споживачів встановлені такі штрафи:

Від 300 до 600 НМДГ за кожний випадок:

1) ненадання повної чи надання недостовірної інформації про умови фінансової послуги;

2) неподання за запитом споживача проекту договору про фінансові послуги (якщо обов’язок встановлена законом);

3) ненадання примірники договору про надання фінансових послуг та додатків до нього (за наявності);

4) непроведення обов’язкової оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінансову послугу;

5) укладення договору про надання фінансових послуг не у письмовій формі (якщо цього вимагає закон);

6) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступ зобов’язання за договором про надання фінансової послуги (якщо це передбачено законом).

Від 500 до 800 НМДГ доведеться заплатити за збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки або неповідомлення споживача про зміну процентної ставки.

В Кпап передбачили штрафи для посадових осіб, фізичних осіб – підприємців у розмірі від 50 до 200 НМДГ за ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформацією про умови фінансової послуги, а також надання неповної, неточної або недостовірної інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг.

У Законі “Про споживче кредитування” визначено, що загальні витрати за споживчим кредитом є витратами споживача, пов’язаними з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові і супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (при наявності) та третіх осіб.

У загальні витрати за споживчим кредитом включені:

  • доходи кредитодавця у вигляді відсотків;
  • комісії кредитодавця, що пов’язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо;
  • інші витрати споживача на додаткові і супутні послуги, що сплачуються на користь кредитного посередника і третіх осіб згідно з вимогами законодавства України або умовам договору про споживчий кредит (платежі за послуги кредитного посередника, страховка і податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо).

Крім того, заборонено розповсюджувати в будь-якій формі і будь-яким способом недобросовісну рекламу щодо діяльності у сфері фінансових послуг, фінансові послуги.Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:

1) реклама фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без одержання дозволу або ліцензії;

2) реклама заборонених фінансових послуг;

3) реклама фінансових послуг, в якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або:

– вказана шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менше розміру шрифту назви рекламованої фінансової послуги;

– оголошується більш ніж на 25 відсотків швидше оголошення назви послуги;

– вказана шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менше розміру шрифту найменування фінансової установи (у разі відсутності у рекламі назви фінансової послуги);

– вказана шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менше розміру шрифту знака для товарів і послуг, що використовується банком (в разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи);

– вказана способом, ускладнює її візуальне сприйняття (перелік ознак визначить регулятор);

– інша недобросовісна реклама.