, Змінилися правила зняття готівки

3 червня, набула чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62, яким внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Зміни спрямовані на посилення контролю за готівковими розрахунками.

Відтепер банк спочатку вивчає клієнта шляхом аналізу певних критеріїв, а потім вже застосовує відповідні заходи нагляду.

Відповідно до нового пунктом 111-1, банк повинен забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути:

  • – закупівельний акт;
  • – закупівельна відомість;
  • – податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
  • – кредитний договір;
  • – договір поставки;
  • – договір транспортування;
  • – договір зберігання;
  • – інші звітні документи.

Також НБУ унормував застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України під час проведення касових операцій відповідно до Закону “Про електронні довірчих послуги”.

Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій пов’язано з виявленням Національним банком України за результатами нагляду в сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових операцій з використанням готівки.

Крім того, це відповідає вимогам законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/6/3/186681.htm