, Поняття “конфлікт інтересів” в трудовому законодавстві

На сьогодні поняття “конфлікт інтересів” в трудовому праві не визначено. Кодекс законів України про працю (далі – КЗпП) містить з цього приводу тільки одну статтю – 251, якою роботодавцю надано право обмежувати спільну роботу родичів або свояків в разі, якщо в зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковуються або підконтрольні один одному. Стосовно до роботодавців державної форми власності в КЗпП вказується, що порядок введення таких обмежень встановлюється законодавством.

В силу положень ст. 9 КЗпП щодо недійсності умов трудових договорів, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України, можливості конкретизації і розширення положень, спрямованих на попередження конфлікту інтересів, у роботодавця фактично не було.

Деякі зрушення відбулися в зв’язку з прийняттям у 2014 році Закону України “Про попередження корупції” (далі – Закон про попередження), дія якого було поширено і на юридичних осіб приватного права в передбачених законодавством випадках.

Завдяки цьому стало можливим використовувати визначення конфлікту інтересів, закріплене в Законі про попередження.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу в сфері, в якій їм виконуються його службові або представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість у прийнятті ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/7/26/188023.htm