, Відповідальні за захист банківської інформації повинні надати НБУ письмові зобов’язання

З 31 березня діє нова редакція Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації НБУ, затверджена постановою від 5 жовтня 2018 року № 106.

Правила регламентують порядок зберігання, використання та обліку засобів захисту інформації (СЗІ) організаціями, які їх отримали. Національний банк буде перевіряти виконання організаціями вимог Правил.

Організація зобов’язана призначити внутрішнім документом відповідальних осіб за зберігання і використання СЗІ. Керівник організації зобов’язаний забезпечити подачу в Національний банк копії документа або виписки з нього в електронній або паперовій формі про покладання / звільнення від виконання відповідних обов’язків адміністраторів інформаційної безпеки, адміністраторів АРМ-СЕП, адміністраторів АРМ-НБУ-інф, операторів АРМ бухгалтера САБ протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем ​​покладання / звільнення від виконання.

Також врегульовано використання програмно-апаратного модуля генерації ключів і передбачено застосування як носіїв ключів криптографічного захисту інформації НБУ виключно захищених носіїв інформації.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/4/1/185169.htm