, Як відбиратимуть зовнішнього аудитора державних банків

Кабмін затвердив критерії відбору зовнішнього аудитора держбанків. Це повинно забезпечити своєчасне проведення зовнішнього аудиту.

Відповідну постанову № 859 було прийнято на урядовому засіданні 2 жовтня.

Рішення прийнято у відповідності зі статтею 70 Закону україни “Про банки і банківську діяльність”. У статті визначено, що банк зобов’язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ.

Встановлені наступні 5 критеріїв відбору зовнішнього аудитора:

1. Включення суб’єкта аудиторської діяльності в розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що представляють суспільний інтерес.

2. Відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності, включеного до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що представляють суспільний інтерес (суб’єкт), його керівника та/або аудиторів будь-яких стягнень, які застосовувались протягом останніх 3 років органом, що регулює аудиторську діяльність.

3. Відсутність у такого суб’єкта існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів та загроз незалежності в ході надання аудиторських послуг.

4. Не менш ніж 5 років досвіду у такого суб’єкта щодо проведення обов’язкового щорічного аудиту фінансової звітності державних банків України та/або системно важливих банків, перелік яких визначено НБУ.

5. Незастосування до суб’єкта, його власникам істотної участі або пов’язаним з ним особам протягом останніх 12 місяців спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів Україною та/або іноземними державами – членами ОЕСР та/або ЄС.