, Організації колективного управління акредитувати комісія при Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку визначило порядок формування, термін повноважень і правила і процедури діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління, а також права та обов’язки її членів.

Відповідний наказ № 8 від 4 січня 2019 року зареєстровано в Мін’юсті.

Зазначений коло питань відображений у Положенні про комісії з акредитації організацій колективного управління.

Визначено, що комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку, який в межах повноважень, визначених Законом “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” буде проводити відкритий конкурс на визначення акредитованої організації колективного управління ( далі – ОКР).

Термін повноважень комісії становитиме 3 роки з дня затвердження її складу.

До складу комісії входитимуть 8 членів:

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України (або заступник Міністра) – голова комісії;

по 1 людині від Мінекономрозвитку; Мінкультури; Нацради з питань телебачення і радіомовлення; громадських об’єднань, асоціацій, що представляють користувачів, і громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють правовласників; а також

від міжнародних організацій в сфері авторського права або від міжнародних організацій в сфері суміжних прав – 2 людини, що беруть участь в розгляді питань відповідно до їх компетенції.

Також до її складу громадські об’єднання, асоціації, творчі спілки, що представляють правовласників, громадські об’єднання, асоціації, що представляють користувачів, а також міжнародні організації в сфері авторського права або у сфері суміжних прав будуть делегувати своїх членів для участі в роботі комісії у відповідній сфері акредитації.

Склад комісії буде формувати Мінекономрозвитку.

У Положенні окреслено коло прав членів комісії, серед яких є право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь в їх вивченні та перевірці; брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування і висловлювати окрему думку, оформлене в письмовому вигляді.

Серед обов’язків членів комісії – обов’язок брати участь в роботі комісії особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі в засіданнях комісії і права голосу на таких засіданнях іншим особам.

Представники громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють користувачів і правовласників, і запрошені особи мають право бути присутніми на засіданнях комісії без права виступу і голоси.

У Положенні прописана можливість участі окремих членів комісії в голосуванні в режимі відеоконференції – цей факт повинен бути зафіксований в протоколі засідання.

Мінекономрозвитку буде розміщувати на офіційному веб-сайті оголошення про початок відкритого конкурсу не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дня закінчення прийому заяв про акредитацію ОКУ. В оголошенні обов’язково зазначатимуться сфера акредитації, термін для подання документів і дата засідання комісії.

Департамент інтелектуальної власності Мінекономрозвитку завчасно буде повідомляти членам комісії, а також ОКУ, що подала заяву про акредитацію, про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також направляти / надавати членам комісії і ОКУ необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

При визначенні рівня репрезентативності ОКУ комісія буде враховувати дані про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що належать до каталогу організації, з урахуванням сфери, в якій ОКУ хоче отримати статус акредитованої.

Рішення комісії про акредитацію ОКР повинно містити такі відомості: дата, час і місце складання; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити заяви про акредитацію ОКУ, його суті або суті справи, розгляд якого здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують акредитацію / відмова в акредитації ОКР; окрему думку члена комісії (при наявності) та оформлення його в письмовому вигляді; узагальнюючий висновок про акредитацію ОКУ або відмову в її акредитації.

Прийняте рішення може бути оскаржене в Мінекономрозвитку іншими організаціями, які брали участь в конкурсі, протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення такого рішення. Скарги будуть розглядатися протягом 15 днів з дня їх надходження.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/2/8/183975.htm