, Закон про скасування ліцензії у сфері телекомунікацій

25 вересня, в газеті Верховної Ради “Голос України” опубліковано Закон № 102-ІХ щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Закон набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування.

З переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключена діяльність у сфері телекомунікацій. Відповідні зміни внесені в Закон “Про ліцензування”.

У свою чергу, у Законі “Про телекомунікації” норма щодо ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікації замінена на положення щодо надання суб’єктами господарювання, осуществляюшими діяльність у сфері телекомунікацій, повідомлення про початок здійснення діяльності.

У повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій зазначаються:

1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця;

2) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

3) місцезнаходження – для юридичної особи або місце проживання – для ФОП;

4) адресу для листування;

5) контактні дані: номери телефону, факсу, електронну адресу, адресу офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності);

6) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

7) територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій;

8) вид і опис телекомунікаційних послуг. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому НКРЗІ, послуги, вона описується в довільній формі;

9) інформація про одержані ліцензії, дозволи – у разі здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного ресурсу;

10) зобов’язання заявника виконувати передбачені законом, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій обов’язки оператора, провайдера телекомунікацій.

Так, подання суб’єктом господарювання недостовірної чи не в повному обсязі інформації у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності, необхідність подання якої встановлено законом для певного виду господарської діяльності, – тягне за собою накладення штрафу від 1 тис. НМДГ (17 тис. грн) до 2 тис. НМДГ (34 тис. грн).

Порушення суб’єктом господарювання встановленого законом строку для подання повідомлення про зміну відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності, – тягне за собою накладення штрафу від 500 НМДГ (8 500 грн) до 1 тис. НМДГ (17 тис. грн).

Форму повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій визначить НКРЗІ.