, Оновлена методика оцінки фінансової стійкості системи гарантування вкладів

З 16 лютого діє нова редакція Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджена рішенням від 13 грудня 2018 року № 3358.

Методика застосовується при оцінці МВФ фінансової стійкості системи гарантування вкладів і прогнозуванні потенційних надходжень коштів і витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку або ліквідацію на підставі статті 77 Закону “Про банки і банківську діяльність” та відшкодування коштів вкладникам.

Методика містить формули:

  • – розрахунку фінансової стійкості Фонду (ФСФ i), який здійснюється щомісячно за станом на 1 число і визначається як співвідношення коштів Фонду та суми гарантованих Фондом коштів;
  • – розрахунку потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам (здійснюється щомісяця).

Також визначено алгоритм розрахунку очікуваної суми задоволення кредиторських вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом.

У свою чергу для розрахунку прогнозованої гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами використовуються дані Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду (форма N 1Ф), дані статистичної звітності Національного банку України, інформація НБУ щодо застосованих до банків заходів впливу, встановлення особливого режиму нагляду, виявлених порушень і інша інформація.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/2/15/184140.htm