, Нормативний акт можна оскаржити до суду протягом всього терміну його дії

Верховний Суд в складі колегії суддів об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду вирішив, що термін оскарження нормативно-правового акта в адміністративний суд не обмежується 6 місяцями, якщо особа перебуває в правовідносинах, які ним регулюються.

Відповідний висновок викладено в постанові від 13 березня 2019 року по справі № 712/8985/17.

ВС зазначив, що факт порушення прав, свобод чи інтересів, у разі дії нормативно-правового акту (в даному випадку – рішення про встановлення місцевих податків) може мати тривалий характер. Оскільки чинний нормативно-правовий акт може обумовлювати триває порушення суб’єктивних прав, свобод чи інтересів, то, відповідно, термін звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів слід розраховувати від усього часу дії (тривалості дії) нормативно-правового акта.

Термін звернення до адміністративного суду з позовом про оскарження нормативно-правового акта обчислюється з урахуванням наступного:

  • – багаторазове застосування і триває дія (тривала дія) нормативно-правового акта;
  • – дійсність факту перебування суб’єкта в стосунках, які регулюються нормативно-правовим актом;
  • – дата факту порушення прав, свобод, інтересів, тобто – коли саме особа (позивач) дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;
  • – чи діє нормативно-правовий акт, яким порушені права, свободи, інтереси особи (позивача);
  • – чи знаходиться особа (позивач) в правовідносинах, що регулюються нормативно-правовим актом і який оскаржується в адміністративний суд;
  • – коли вступило особа (позивач) в правовідносини, регульовані нормативно-правовим актом і, коли з них вибуло.

Позиція КАС ВС наступна: за умови перебування особи (позивача) в правовідносинах, що регулюються нормативно-правовим актом і який оскаржується в адміністративний суд, термін звернення з позовом не може обмежуватися шістьма місяцями, передбаченими частиною другою статті 99 КАС України. У разі оскарження нормативно-правового акта термін такого оскарження буде вимірюватися всім терміном дії цього нормативно-правового акта.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/3/25/185012.htm