, Не можна допитувати перекладача-посередника в спілкуванні адвоката з клієнтом

Інформація, отримана перекладачем в результаті надання послуг під час спілкування адвоката з клієнтом, вважається містить адвокатську таємницю. Саме тому будь-які спроби отримання доступу до такої інформації є незаконними і такими, що порушують гарантії адвокатської діяльності та вимоги законодавства щодо спілкування адвоката з клієнтом.

Такий висновок міститься в рішенні САУ від 12 квітня 2019 року № 32 “Про затвердження роз’яснення щодо можливості допиту перекладача в якості свідка”. САУ прийняв відповідний документ з огляду на наступне.

Адвокатська таємниця це:

  • – відомості, отримані спеціальними суб’єктами (адвокатом, помічником, стажистом і так далі);
  • – відомості щодо спеціального предмета, незалежно від суб’єкта, якому вони стали відомі.

Перекладачем є особа, яка виступає не в якості самостійного учасника процесу, а лише надає професійну послугу, яка є засобом спілкування і / або сприйняття інформації.

Таким чином, перекладач в разі переведення провести приватну розмову клієнта з адвокатом, виступає засобом їх комунікації, а не самостійним учасником цих правовідносин і, звідси, самостійним розпорядником отриманої інформації. А спілкування адвоката з клієнтом захищено як статусом адвокатської таємниці, так і статусом приватного спілкування, інформації з обмеженим доступом і так далі.

У той же час Рада адвокатів України звертає увагу, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу особа має право не відповідати на запитання з приводу обставин:

  • – щодо надання яких є пряма заборона в законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо);
  • – які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні самою особою, його близькими родичами або членами його сім’ї кримінального правопорушення;
  • – щодо службових осіб, які проводять негласні слідчі дії, і особи, які конфіденційно співпрацюють з органами досудового розслідування.

Таким чином, допит перекладача є порушенням права на захист і буде розкривати адвокатську таємницю, а тому такий допит є недопустимим доказом, отриманим в результаті істотного порушення прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/7/12/187627.htm