, Набув чинності Закон «Про електронні довірчі послуги»: наслідки для бізнесу

7 листопада 2018 року набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги». Юрист компанії K.A.C.Group Дмитро Поліщук пояснив, як цей закон вплине на сучасний бізнес та звичайних громадян.

Перш за все варто зазначити, що даний нормативно-правовий акт скасовує Закон України «Про електронний цифровий підпис». Особам, які використовують ЕЦП варто зважати на те, що тепер він регулюється новим нормативно-правовим актом. Новий закон впровадив різновиди електронного підпису, а саме: електронний підпис, удосконалений електронний підпис та кваліфікований електронний підпис. Різновиди електронних підписів відрізняються додатковими вимогами, які ставляться до удосконаленого та кваліфікованого електронних підписів. Тут особливої уваги заслуговує презумпція відповідності кваліфікованого цифрового підпису до власноручного, тоді як звичайний цифровий підпис є дійсним, але з значно меншим ступенем довіри до нього і не може виступати як повноцінна заміна власноручному.

Особливістю кваліфікованого цифрового підпису є те, що він базується на сертифікаті відкритого ключа. Відкритий ключ дає можливість перевірки кореспондентом дійсності особистого ключа за допомогою якого ставиться цифровий підпис, що значно підвищить довіру до використання цифрових підписів, які є беззаперечним кроком в майбутнє.

Закон України «Про електронні довірчі послуги» відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва та користування онлайн-послугами, адже, закон передбачає взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів.

У підсумку, хочу зазначити, що положення цього закону передбачають впровадження електронної ідентифікації, електронної печатки, електронної позначки часу, інтероперабельності тощо, що, на додаток до електронного підпису, відкриває нові можливості як для електронної комерції, так і для впровадження повноцінної системи електронного уряду. Хотілось би сподіватися, що після прийняття цього закону дійсно будуть збільшені можливості для фізичних та юридичних осіб не тільки у можливості використання електронних підписів, а і у реалізації прав та можливостей у зносинах з органами влади, електронним судом тощо.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/3/20/184910.htm