, Як розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів?

В рішенні по справі № 333/6020/16-ц Велика Палата визначила актуальні правила розрахунку пені за прострочення сплати аліментів.

Згідно СК при виникненні заборгованості з вини особи, зобов’язаної сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення полягає в тому, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів враховується розмір несплачених аліментів за кожен місяць і кількість днів прострочення за кожним платежем окремо.

Аліменти нараховуються щомісяця, тому термін виконання цих зобов’язань буде різним, а отже, кількість днів прострочення сплати аліментів за кожен місяць також буде різним.

Законодавець встановив розмір пені – 1 % за кожен день прострочення та період, за який нараховується пеня, за кожний день починаючи з наступного, в який мала бути здійснена сплата аліментів за відповідний місяць, але таке зобов’язання не було виконано, і до дня, в який проведена сплата заборгованості або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені.

Таке правило застосовується в разі прострочення виконання зобов’язання по сплаті аліментів за місяць, у який вони повинні були бути сплачені.

Розмір пені за місяць розраховується так: заборгованість по сплаті аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому повинна була бути виплату, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов’язання не включається в строк заборгованості) і помножити і 1 %.

Тобто формула така: заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1 %.

За цим правилом ведеться облік пені по кожному простроченому місячного платежу.

Загальний розмір пені становить суму розмірів пені, яка веде облік за кожним місячними (періодичним) платежем.

У разі виплати аліментів частинами, необхідно вказати, що якщо такі часткові платежі здійснені протягом місяця, в якому повинні сплачуватися аліменти, та їх загальна сума представляє місячний платіж, визначений у рішенні суду про стягнення аліментів, вважається, що той з батьків, який повинен сплачувати аліменти, виконав ці зобов’язання.

У разі, якщо місячний платіж сплачений не в повному розмірі, то пеня буде нараховуватися з першого дня місяця, наступного за місяцем сплати чергового платежу, на різницю між розміром, який повинен був бути сплачений на утримання дитини, та розміром фактично сплачених аліментів з урахуванням терміну прострочення і ставки пені – 1 %.

Термін прострочення вираховується з урахуванням раніше зазначеного правила і розраховується з першого дня місяця, наступного за місяцем внесення періодичного платежу, до дня, що передує дню сплати заборгованості.

У разі, якщо заборгованість по сплаті аліментів погашена частково в іншому місяці, то визначення пені на заборгованість по сплаті аліментів розраховується з урахуванням розміру несплаченої частини аліментів за певний місяць з дня сплати частини місячного платежу і до дня, що передує дню погашення заборгованості з відповідного місячного платежу, помножену на 1 %.