, Як пройти адвокатську стажування

21 вересня 2019 року оновлено Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно з документом стажистом адвоката можуть бути ті, хто на день початку стажування мають дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Куди звертатися для початку стажування

Особа, яка відповідає вимогам цього Положення, має право звернутися у будь-яку раду адвокатів регіону із заявою про призначення стажування.

Стажисту на весь термін проходження стажування призначається один керівник стажування, що не позбавляє його права пройти стажування ще у двох адвокатів з іншої спеціалізації, за їх згодою, за умови, що відомості про них включені до Реєстру керівників стажування.

Місце стажування

Стажування проводиться за адресою робочого місця адвоката – керівника стажування.

Особи, які відповідають вимогам Положення, і які виявили намір проходити стажування у відповідного керівника стажування, можуть зробити бронювання на майбутнє проходження стажування у раді адвокатів регіону.

Коли починається стажування

Рада адвокатів регіону зобов’язаний розглянути заяву про призначення стажування у строк, що не перевищує граничний термін дії свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту заявника і не пізніше, ніж протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви про направлення на стажування Так, Рада приймає рішення:

  • – про призначення керівника стажування, видачі направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та термінах подачі стажистом поточних звітів;
  • – про відмову в направленні на стажування (у разі невідповідності кандидата).

Рада адвокатів регіону протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви про направлення на стажування повідомляє адвоката – керівника стажування про намір певної особи проходить у нього стажування, який протягом 3 робочих днів з дня отримання повідомлення надає раді адвокатів регіону письмову згоду на керівництво стажуванням цієї особи та індивідуальний план стажування з зазначенням конкретних заходів в межах програми стажування. У разі ненадання згоди адвокатом на керівництво стажування певної особи у зазначений термін раду адвокатів регіону повідомляє особу, яка виявила бажання стажуватися у цього адвоката, про можливості вибору іншого керівника стажування.

Бажаючий стажуватися протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про призначення керівника стажування, видачі направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строку подання стажистом поточних звітів, отримує направлення на стажування, реєструється в журналі реєстрації.

Бажаючий вважається стажистом та зобов’язаний розпочати стажування з дня отримання відповідного напряму адвокатом – керівником стажування.

Як довго буде тривати стажування

Стажування здійснюється протягом шести місяців і обчислюється шляхом сумарного обліку робочого часу стажиста на виконання програми і плану стажування. В цілому робочий час стажиста за весь період стажування має становити не менше 550 годин, з яких не менше 50 годин робочого часу має становити заняття стажистом юридичною практикою.

Термін стажування обчислюється з дати подання стажистом напрямки ради адвокатів регіону адвокату – керівнику стажування.

Вартість стажування

Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про призначення керівника стажування, видачі направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строку подання поточних звітів, сплачує:

– внесок на проходження стажування в розмірі 3 мінімальних заробітних плат станом на день подання бажаючим заяви про призначення стажування;

– внесок за доповнення даних до ЄРАУ про стажере адвоката в розмірі 50 % 1 мінімальної заробітної плати станом на день подання бажаючим стажуватися заяви про призначення стажування.

Хто звільняється від стажування

Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Ті, хто працювали помічником адвоката до 1 червня 2018 року, повинні докладати до документів сертифікат про проходження спеціального курсу-інструктажу введення в професію помічника адвоката у Вищій школі адвокатури НАУ.

Крім того, від стажування звільняються ті, хто мають повну вищу юридичну освіту, володіють державною мовою, мають стаж роботи в галузі права не менше двох років, які успішно склали кваліфікаційний іспит, мають дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту та відповідають вимогам, передбаченим Положенням.

Такі особи можуть звернутися до ради адвокатів регіону за місцем проживання із заявою про видачу їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.