, Як підтвердити стаж роботи без запису в трудовій книжці

Формальні неточності в документах, за загальним правилом, не можуть бути підставою для органів пенсійного фонду щодо обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист.

До відповідного висновку прийшов Касаційний адміністративний суд Верховного Суду по справі № 638/18467/15-а за позовом претендує на пенисию громадянина до Шевченківського об’єднаному управління Пенсійного фонду р. Харкова про зобов’язання вчинити певні дії.

Позивачка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком, у якій їй було відмовлено. Відмова в призначенні пенсії за віком мотивується тим, що позивачка не надала документи, які підтверджують необхідний стаж (20 років). Крім того, відповідач вказав, що в трудовій книжці позивачки містяться неточності в частині назви підприємства, на яке вона прийнята на роботу і з якого її звільнено.

Верховний Суд підтримав рішення судів попередніх інстанцій, якими задоволені позовні вимоги.

У ст. 46 Конституції україни зазначено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Так, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів (ст. 62 Закону “Про пенсійне забезпечення”).

Постановою Кабміну № 637 затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Пунктом 1 цього Порядку передбачено, що за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Суд вказав, що в тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, зараховуваних в трудовий стаж для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з Мінпраці та Мінфіном. Механізм підтвердження таких періодів роботи визначено Порядком підтвердження періодів роботи, зараховуваних в трудовий стаж для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду № 18-1.

Крім того, колегія суддів вказала, що, приймаючи документи, орган, що призначає пенсію перевіряє:

  • 1) правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;
  • 2) зміст та належне оформлення наданих документів;
  • 3) копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розходження (невідповідності).

Орган, що призначає пенсію, при наявності сумнівів має право вимагати від підприємств, установ і організацій, фізичних осіб дооформлення в трьохмісячний термін з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових документів, передбачених законодавством, а також перевіряти обгрунтованість їх видачі.

Однак, як встановлено судами, органом Пенсійного фонду не здійснено жодних дій, спрямованих на отримання відомостей або додаткових документів, на підставі яких можна було б переконатися в достовірності поданих документів на підтвердження пільгового стажу позивача.