, Як адвокату підтвердити свої повноваження в антикорупційному суді

Вищий антикорупційний суд роз’яснив, як адвокати, що здійснюють захист підозрюваних, обвинувачених або інших осіб повинні підтверджувати свої повноваження. Повноваження захисників у кримінальному провадженні повинні бути належним чином підтверджені саме перед Вищим антикорупційним судом.

Повноваження захисника у кримінальному провадженні підтверджуються свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю:

  • – ордером або
  • – договором із захисником або
  • – дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

ВАКС додатково звертає увагу на вимоги, що відносяться до ордера. Зокрема, ордер вважається оформленим всупереч вимогам законодавства, якщо в ньому не зазначено конкретну назву органу, де надається правова допомога (правовий висновок, викладене в постанові Великої Палати № 9901/847/18). Тобто в ордері повинно бути зазначено саме назва органу, в якому надається правова допомога (п. 15.4 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів).

Адвокати повинні надавати оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження захисників, в матеріали справи при розгляді кримінального провадження у Вищому антикорупційному суді. Це стосується навіть тих ситуацій, коли документи надавалися раніше при розгляді справи в місцевому загальному суді.