, Кабмін взявся за рекодіфікацію цивільного законодавства

Уряд утворив Робочу групу щодо рекодіфікаціі (поновлення) цивільного законодавства України.

Відповідну постанову № 650 було прийнято на урядовому засіданні 17 липня 2019 року.

До складу робочої групи щодо рекодіфікаціі цивільного законодавства увійдуть:

 • – Міністр юстиції, голова робочої групи
 • – завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету, заступник голови робочої групи (за згодою)
 • – доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, секретар робочої групи (за згодою)
 • – Державний секретар Мін’юсту
 • – Радник Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді України (за згодою)
 • – професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
 • – професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
 • – завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
 • – завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
 • – директор центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук (за згодою)
 • – віце-президент – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук (за згодою)
 • – старший науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук (за згодою)
 • – адвокат (за згодою).

Також урядовою постановою затверджено Положення про таку робочу групу. Зокрема, визначено, що робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну.

На робочу групу покладено завдання по:

 • – проведення комплексного аналізу існуючого цивільного законодавства України та визначенню сфер приватноправових відносин, які потребують приведення у відповідність зі світовими тенденціями розвитку приватного права;
 • – вивчення досвіду європейських країн щодо рекодіфікаціі (поновлення) цивільного законодавства України;
 • – підготовці пропозицій щодо рекодіфікаціі цивільного законодавства.

Робоча група буде проводити аналіз стану справ в сфері приватноправового регулювання; шукати європейські та універсальні міжнародні документи для врегулювання необхідних сфер приватноправових відносин в Україні; брати участь в розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції; подавати Уряду розроблені за результатами своєї роботи пропозиції.

Робоча група, серед іншого, буде мати право організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань, що належать до її компетенції.

Посадовий склад робочої групи буде затверджувати Кабмін. Голова робочої групи затвердить її персональний склад та буде вносити в разі потреби до нього зміни.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи буде здійснювати Мін’юст.

Рішення прийнято з метою подальшої розробки законодавчих змін по рекодіфікаціі (поновлення) цивільного законодавства України з урахуванням сучасних світових тенденцій розвитку приватного права.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/7/26/188006.htm