, Змінено методику оцінки державного майна

Методика оцінки майна викладено в новій редакції постановою Кабміну від 20 лютого 2019 року № 224, яка набула чинності 20 березня.

Методика застосовується при оцінці майна державних і комунальних підприємств, яке вноситься до статутного капіталу акціонерного товариства під час приватизації шляхом перетворення зазначених підприємств в АТ тощо.

Підготовчий етап до оцінки майна передбачає інвентаризацію майна (в разі необхідності), аудит (в разі необхідності), відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання (у разі проведення незалежної оцінки), збір вихідних даних, необхідних для проведення незалежної (стандартизованої) оцінки майна.

Разом з тим, майно, яке розміщене на тимчасово окупованих територіях і на території з режимом надзвичайного, воєнного стану, не підлягає інвентаризації та не включається до переліків та акти інвентаризації майна. Зазначене майно відображається в балансі і закріплюється за підприємствами на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки.

Методика визначає порядок узгодження, затвердження або прийняття оцінки майна та порядок визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, яке утворюється під час приватизації (корпоратизації).

Також врегульовані

  • особливості визначення вартості внесків учасників та засновників до статутного капіталу господарських товариств; оцінки об’єктів у матеріальній формі;
  • оцінки об’єктів приватизації, які повертаються в державну власність;
  • оцінки майнових прав інтелектуальної власності;
  • оцінки об’єктів у формі єдиних майнових комплексів; оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації (корпоратизації, перетворення), що належать державі в особі органів приватизації;
  • оцінки акцій (часток); визначення розміру збитків, що призвели до заподіяння майнової шкоди.

 

 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/3/21/184916.htm