модульна програма молодий адвокат, Змінено порядок підвищення кваліфікації адвокатів

Рішенням Ради адвокатів України від 14 лютого 2019 року № 20 затверджено нову редакцію порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.

Підвищувати кваліфікацію зобов’язані як адвокати, так і помічники адвокатів, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Не потрібно підвищувати кваліфікацію особам, право на заняття адвокатською діяльністю яких призупинено. Однак, адвокати, діяльність яких була призупинена на рік і більше, зобов’язані протягом трьох місяців пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою і в порядку, розроблених Вищою школою адвокатури НААУ

Підвищення кваліфікації адвокатів направлено на:

 • – зміцнення їх правових навичок;
 • – підвищення рівня усвідомлення ними правил адвокатської етики;
 • – підвищення рівня усвідомлення прав людини і основоположних свобод;
 • – підвищення поваги до прав та інтересів клієнтів;
 • – підвищення навичок захисту прав клієнтів і сприяння їх здійсненню;
 • – навчання сприяння належному здійсненню судочинства і реалізації права на справедливий суд;
 • – заохочення до участі в наданні безоплатної правової допомоги;
 • – інше поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок.

Актом встановлено перелік суб’єктів, які організовують підвищення кваліфікації, а також їх повноваження.

Операторами процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є всі органи адвокатського самоврядування, включаючи Національну асоціацію адвокатів України та Вищу школу адвокатури.

Вища школа адвокатури також виконує такі функції:

 • – інформує адвокатів, помічників адвокатів та стажистів з питань підвищення кваліфікації;
 • – узагальнює інформацію про всі заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатів по всій Україні;
 • – здійснює контроль за якістю і організацією процесу підвищення кваліфікації адвокатів та помічників адвокатів.

Всі оператори підвищення кваліфікації адвокатів зобов’язані дотримуватися правил, встановлених адміністратором підвищення кваліфікації адвокатів Вищою школою адвокатури.

Для цілей контролю за якістю організації процесу підвищення кваліфікації сторонніми операторами Вища школа адвокатури організовує роботу ревізорів. Ревізорам надається допуск на всі акредитовані заходи щодо підвищення кваліфікації без будь-яких обмежень.

Положенням встановлено вимоги щодо підвищення кваліфікації адвокатів.

Адвокати зобов’язані:

 • – в перший рік діяльності пройти Модульні програму “Молодий адвокат”, розроблену і реалізовану Вищою школою адвокатури;
 • – в перші три роки – підвищувати кваліфікацію на рівні 16 годин на рік.

Всі інші адвокати повинні підвищувати кваліфікацію на рівні 10 годин у році.

Протягом звітного року (з 1 січня по 31 грудня) кожного року адвокат повинен набрати необхідну кількість залікових балів. У разі недостатньої кількості балів в заліковій картці адвоката Вища школа адвокатури зобов’язана проінформувати раду адвокатів регіону та відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури регіону про порушення цього Порядку.

Якщо адвокат притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики, КДКА або ВКДКА можуть зобов’язати адвоката пройти спеціалізоване додаткове підвищення кваліфікації з питань адвокатської етики у Вищій школі адвокатури. Копія відповідного рішення надсилається до Вищої школи адвокатури. Адвокат зобов’язаний пройти таку навчання протягом трьох місяців з дати винесення рішення комісією. Порушення адвокатом порядку навчання без поважних причин вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування, тобто дисциплінарним проступком.

У разі тривалої (понад три місяці) втрати працездатності або з інших поважних причин, за відповідною заявою адвоката і за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково. Копія такого рішення ради адвокатів регіону направляється у вшак.

Адвокатам, які виконали вимоги щодо підвищення кваліфікації, Вищою школою адвокатури видається електронний сертифікат про підвищення кваліфікації (надсилається на e-mail адвоката) з відповідним внесенням такої інформації до ЄРАУ. Форма сертифіката затверджується Вищою школою адвокатури.