, Електронні екземпляри судових рішень будуть передавати в три держреєстру

Мін’юст і ДСА визначили порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень.

Відповідний наказ від 29 січня 2019 року № 270/5/94 було зареєстровано в Мін’юсті.

Безумовно, що інформаційна взаємодія буде здійснюватися безоплатно за допомогою прикладних програмних інтерфейсів і автоматизованим способом із застосуванням засобів технічного і криптографічного захисту інформації з дотриманням вимог Закону “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Така взаємодія і функціонування прикладних програмних інтерфейсів забезпечать державне підприємство, що входить в сферу управління Мін’юсту і певне технічним адміністратором Державних реєстрів, і ДП “Інформаційні судові системи” (ДП “ІСС”), що входить в сферу управління ДСА.

Тип і структуру електронних даних, які будуть передаватися і прийматися, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, критерії відбору даних, форму журналів обліку запитів і відповідей та інші необхідні для взаємодії реквізити визначать технічний адміністратор Державних реєстрів і ДП “ІСС” спільними рішеннями, оформленими окремими протоколами.

ДП “ІСС” буде забезпечувати передачу до Державних реєстрів всіх електронних примірників судових рішень, що вступили в законну силу і відповідають критеріям, визначеним в окремих протоколах, разом з відомостями, які відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону “Про доступ до судових рішень” не підлягають розголошенню в текстах судових рішень.

Відомостями, що не підлягають розголошенню в текстах судових рішень, відповідно до Закону є:

  • – місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номери телефонів або інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити документів, посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • – реєстраційні номери транспортних засобів;
  • – номери банківських рахунків і платіжних карт;
  • – інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні;
  • – інші відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу.

Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються і приймаються в порядку інформаційної взаємодії, будуть прийматися організаційно-технічні заходи щодо захисту конфіденційної інформації.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/2/15/184138.htm