, Що повинен знати майбутній адвокат: затверджена програма іспиту

Рішенням Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року № 113 затверджено Програму здачі кваліфікаційного іспиту для отримання адвокатського свідоцтва.

Майбутніх адвокатів перевірять на наявність письмових навичок складання:

– цивільних процесуальних документів;

– господарських процесуальних та адміністративних процесуальних документів;

– кримінальних процесуальних документів та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень;

– висновку щодо правової позиції і тактики захисту або надання іншої професійної правової допомоги за фабулою наданого справи.

Зокрема, письмовий іспит включає складання позовних заяв мирових угод, апеляційних або касаційних скарг, клопотань про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, заяв у Європейський суд з прав людини.

Програма усного іспиту передбачає питання по таким темам:

І. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність.

II. Правила адвокатської етики.

III. Конституційне право.

ІV. Цивільне право.

V. Цивільне процесуальне право.

VI. Кримінальне право.

VII. Кримінальне процесуальне право.

VIIІ. Господарське та господарське процесуальне право.

ІХ. Законодавство про працю.

X. Житлове право.

XI. Сімейне право.

XII. Законодавство про адміністративні правопорушення.

ХІІІ. Законодавство про адміністративне судочинство.

XІV. Бюджетне, податкове та митне законодавство.

XV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо).

XVI. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод