, Велика Палата скасувала ряд положень регламенту ВККС

Велика Палата погодилася з рішенням Касаційного адміністративного суду ВС і визнала протиправними та нечинними деякі положення Регламенту ВККС, що регулюють порядок розгляду ВККС інформації щодо судді, висновку про невідповідність судді критеріям професійної етики і доброчесності.

Відповідне рішення у справі № 9901/460/18 було прийнято Великою палатою вчора, 25 червня 2019 року.

Згідно справі, колегія суддів КАС ВС прийшла до висновку, що скасування підлягають такі підпункти Регламенту:

– підпункт 4.10.2 відповідно до якого суддя повинен бути ознайомлений Громадською радою доброчесності з інформацією, яка може свідчити про його невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності або висновком, і має право надати ОСД відповідні пояснення.

Судом встановлено, що чинним законодавством не передбачається обов’язок судді надати контактні дані для ОСД, за допомогою яких Рада міг би встановити зв’язок з відповідною особою та отримати від нього пояснення. Відповідачем такі контактні дані також не надаються, а у ОСД відсутні передбачені законом повноваження для отримання такої інформації.

Крім того, інформація і висновок, що надаються ОСД, є предметом оцінки ВККС і суддя має право надати будь-які пояснення щодо матеріалів, що містяться в суддівському досьє під час співбесіди з відповідачем, оскільки відповідно до ч. 9 ст. 85 Закону “Про судоустрій і статус суддів” співбесіду полягає в обговоренні результатів дослідження досьє. Законом визначено, що суддя надає пояснення з приводу фактів, викладених в інформації / виведення ОСД безпосередньо ВККС.

– підпункт 4.10.3 щодо вимог до висновку та інформації, наданої ОСД. У разі недотримання ОСД зазначених вимог ВККС в складі колегії може прийняти рішення про залишення без розгляду такої інформації або виведення.

Суд вказує, що цим положенням ВККС фактично наділяє себе повноваженнями, не передбаченими вищевказаним Законом, надаючи собі право залишати без розгляду інформацію або висновок. Ні в одному положенні Закону не передбачено право ВККС приймати рішення про залишення без розгляду інформації або виведення, як і не передбачено право не досліджувати відповідні документи.

– підпункт 4.10.6 згідно з яким повноваження представника ОСД підтверджуються письмовим рішенням ОСД, прийнятим на його зборах, яке подається відповідальному працівнику секретаріату ВККС до початку розгляду відповідного питання на засіданні.

Судом встановлено, що вимоги щодо підтвердження повноважень представника ОСД письмовим рішенням ОСД, прийнятим на його зборах, суперечать змісту п. 4 ч. 6 ст. 87 Закону “Про судоустрій і статус суддів”, в якому зазначено, що ОСД делегує уповноваженого представника для участі в засіданні ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання судді.

Наявність будь-яких рішень про надання повноважень члена ОСД на участь в засіданні ВККС положеннями вищезгаданого Закону не передбачено.

Дослідивши матеріали справи, БП ЗС залишила апеляційну скаргу ВККС без задоволення, а рішення КАС ВС – без змін.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/6/26/187237.htm