, Безкоштовним адвокатам встановили правила етики

Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 29 березня 2019 року № 40 затверджені “репутаційні правила” працівників системи БПП щодо визначення загальних вимог до поведінки таких працівників під час виконання ними своїх посадових обов’язків, а також посилення авторитету і довіри громадян до системи надання БПП.

Ці Правила поширюються на працівників Координаційного центру з надання правової допомоги, регіональних і місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

При прийнятті на роботу працівники системи надання БПП повинні ознайомитися з цими Правилами. Відмітка про таке ознайомленні додається до особової справи працівника.

Вказані основні вимоги до поведінки працівників системи надання БПП.

Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники зобов’язані неухильно дотримуватися загальновизнаних норм етичної поведінки, бути ввічливими і доброзичливими, дотримуватися високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації, зберігати самоконтроль і стриманість), шанобливо ставитися до прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, уникати конфліктів з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Також вони зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, виявляти повагу до честі і гідності кожного громадянина, незалежно від расової чи національної приналежності, мови, статі, віку, віросповідання, політичних, ідеологічних, релігійних або інших особистих поглядів чи переконань, майнового стану, соціального походження, освіти, сексуальної орієнтації або інших ознак.

Працівники, незважаючи на особисті інтереси, повинні утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. У разі їх отримання працівники повинні негайно в письмовій формі повідомити про це керівника установи, в якому вони працюють, а також відділ запобігання корупції Координаційного центру з надання правової допомоги.

При виконанні своїх посадових обов’язків працівники зобов’язані дотримуватися політичної нейтральності.

Встановлені вимоги до поведінки працівників БПП в неробочий час. Зокрема, вони зобов’язані утримуватися від:

  • – діяльності, яка може негативно вплинути на виконання ними посадових обов’язків або викликати сумнів в їх незалежності та об’єктивності;
  • – висловлювань і дій, що принижують честь і гідність осіб, що завдають шкоди їх діловій репутації;
  • – дій, які можуть підірвати довіру і нашкодити авторитету системи надання БПП в суспільстві.

Працівникам забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах в неправомірних особистих інтересах або інших громадян, в тому числі використовувати свій статус і інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди.

Працівникам забороняється розголошувати персональні дані фізичні особи, інформацію з обмеженим доступом (службова, конфіденційна інформація), режим якої встановлений законами України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та “Про доступ до публічної інформації”, що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Також документ вводить положення щодо взаємовідносин працівників системи БПП з іншими суб’єктами права і адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/6/7/186811.htm