, Аграрні розписки: що це таке і як працює

В сучасних економічних умовах важко уявити стрімкий та успішний розвиток бізнесу без ефективного залучення інвестицій та кредитування. В агропромисловому секторі такі фактори як сезонність виробництва, розрив у співвідношенні між часом виробництва та часом обігу продукції, значна потреба в обігових засобах та впровадженні інноваційних технологій зумовлюють додаткову необхідність залучення зовнішнього фінансування агробізнесу.

Аграрії часто стикаються із проблемами в процесі отримання додаткового фінансування, необхідного як для сталого розвитку бізнесу, так і для проведення високовитратних сезонних заходів, зокрема, весняного посіву сільгоспкультур. Основна причина – відсутність у таких осіб достатнього обсягу ліквідних активів, які могли б виступити забезпеченням, співрозмірним сумі отриманої позики.

Ефективним способом вирішення даної ситуації вбачається використання спеціального механізму, впровадженого для вирішення проблеми кредитування агросектору ще у 2013 році – аграрних розписок.

Законодавчо термін «аграрна розписка» закріплений у статті 1 Закону «Про аграрні розписки» як товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Іншими словами – це правочин, що вчиняється сільськогосподарським товаровиробником на умовах отримання позикового фінансування від фізичної або юридичної особи із зобов’язанням у подальшому повернути таке фінансування або поставити сільськогосподарську продукцію у майбутньому.. Предметом застави за аграрними розписками виступає майбутній врожай сільськогосподарської продукції агровиробника.

В залежності від зобов’язань позичальника аграрні розписки поділяються на товарні та фінансові:

– за товарною аграрною розпискою с/г товаровиробник зобов’язується здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою;

– за фінансовою – зобов’язання позичальника полягають у сплаті грошової суми, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості.

Після виконання взятих на себе зобов’язань (поставка продукції або ж перерахунок грошових коштів) кредитор зобов’язаний протягом трьох робочих днів зробити на аграрній розписці напис “Виконано”, що скріплюється підписом кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а в разі неможливості – шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці.

Варто зазначити, що аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками, та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню в момент її видачі. Одночасно із посвідченням, відомості про видану аграрну розписку вносяться нотаріусом до Реєстру аграрних розписок, а відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Застава майбутнього врожаю за аграрною розпискою – гарантує захист інтересів кредитора у разі невиконання зобов’язань зі сторони позичальника, та при цьому є безпечною та безвитратною для с/г товаровиробників, що не ризикують втратити основні активи у разі ускладнення виконання взятих на себе обов’язків.

Кредитор за аграрною розпискою має право самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати моніторинг майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції, що є предметом застави за його аграрною розпискою

Моніторинг передбачає здійснення спостереження за майбутнім врожаєм, за дотриманням боржником за аграрною розпискою відповідних технологічних процесів з можливістю доступу до земельних ділянок, на яких вирощується майбутній врожай, а також доступу до приміщень, де зберігається зібрана сільськогосподарська продукція. Проникнення до приміщень допускається лише за присутності фермера за аграрною розпискою або його законних представників. При цьому заходи моніторингу не повинні мати ознаки втручання у господарську діяльність та перешкоджати її веденню.

У разі виявлення під час моніторингу порушень фермером технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції, які ставлять під загрозу отримання майбутнього врожаю у звичайному обсязі, кредитор має право скласти акт про порушення технології виробництва та вимагати від фермера усунути таке порушення у визначений у такому акті строк. Якщо вимоги, викладені в акті, не будуть усунуті фермером самостійно, кредитор має право доростити майбутній врожай. Якщо ж фермер незгодний із вимогами, викладеними в акті, він має право звернутися до організації, спеціально уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, для вирішення спору.

Важливою особливістю аграрних розписок є процедура примусового виконання, що регламентована окремим розділом (Xl) Інструкції з організації примусового виконання рішень, та дозволяє в найкоротші терміни захистити інтереси кредитора.

Так, уже на наступний день після настання визначеної дати виконання аграрної розписки кредитор має право звернутись до нотаріуса за отриманням виконавчого напису. При цьому безспірність вимог кредитора за аграрною розпискою витікає із відсутності напису «Виконано» на аграрній розписці та наявності відомостей у відповідному реєстрі – що нівелює ризики визнання виконавчого напису на аграрній розписці в судовому порядку таким, що не підлягає виконанню.

Після отримання виконавчого напису на аграрній розписці кредитор звертається до виконавця, який повинен відкрити виконавче провадження негайно (протягом 1 дня). Закон України «Про аграрні розписки» встановлює семиденний строк з дати відкриття провадження для передачі виконавцем предмету застави за аграрною розпискою. Тобто, загальний строк примусового виконання не може перевищувати 7 днів. Якщо аграрна розписка товарна – виконавець передає предмет застави за аграрною розпискою кредитору. Якщо аграрна розписка фінансова – виконавець накладає арешт на предмет застави за аграрною розпискою і реалізує його для покриття зобов’язань перед кредитором.

Не дивлячись на можливість ефективного примусового виконання аграрних розписок варто пам’ятати, що аграрна розписка – це перш за все домовленість двох сторін, яка спрямована на реалізацію взаємовигідної мети, досягнути якої неможливо без поваги до прав іншої сторони та дотриманні взятих на себе обов’язків.

Аграрні розписки мають переваги як для сільськогосподарських товаровиробників, так і для кредиторів. Їх застосування уже дозволило залучити понад 2.2 млрд гривень до сільського господарства, що доводить ефективність аграрних розписок як необхідного інструменту успішного розвитку аграрного бізнесу в Україні.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2019/7/18/187773.htm